Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alcaldia

Les EMD tenen competència sobre: la vigilància dels béns d’ús públic i dels béns comunals; la conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals; l’enllumenat públic i la neteja viària; l’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius; l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit; la conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit; les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat.

Com està previst en la llei municipal vigent en l'actualitat, els pobles constituïts en Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) trien, alhora que l'alcalde i regidors del seu municipi, un president d'EMD. En el cas d’Arestui, aquesta figura ha estat coberta fins ara per:

  • Joan Camps i Soqueta (1979 - 1995)
  • Jaume Pinós i Ros (1995 - 2007)
  • Antoni Ros i Carrera (2007 - 2015)
  • Jordi Ros i Jansat (2015 -2019)
  • Jesús García Fuentes (2019 – actualitat)

Composició actual Consistori

Nom

Càrrec

Jesús García Fuentes

President EMD

Araceli Casado López

Vocal EMD

Agustí Marcial Pallarol

Vocal EMD